Vilkår & Betingelser
Produktinformation: 
Varens særlige egenskaber oplyses på Malmgren-Fitness. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til Malmgren-Fitness via malmgren.fitness@gmail.com, såfremt kunden ønsker det. 

Priser: 
Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Malmgren-Fitness accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. 
 
Bestilling: 
Fremstilling af varer inkl. Pris på Malmgren-Fitness er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra Malmgren-Fitness binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og Malmgren-Fitness er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud. 

Betaling: 
Dine konto oplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra Malmgren-Fitness. 

Reklamation: 
Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt. 

Ansvarsfraskrivelse og garanti: 
Malmgren-Fitness bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af Malmgren-Fitness. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold. 
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Malmgren-Fitness, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Malmgren-Fitness egen beskrivelse. 
Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Malmgren-Fitness’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. 
Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Malmgren-Fitness afgiver ikke selvstændig garanti.
 
Hjemmesiden Malmgren-Fitness drives af firmaet: 
Malmgren Fitness 
CVR nr: 38865099 
28350977, 
Byhøjen 18 st th, 

Forbehold for ændringer: 
Malmgren-Fitness forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.